Påmeldingsfris er 26/6 kl 18.00 i Golfbox

Lørdag 27/6 kl 13.00

Regjerende MESTER: Jonas Øvestad

KM Putting spilles som følger: En konkurranse hvor en spiller alle banens greener – og bare greenene – 2 ganger. En går mellom greenene og hver green vil ha 2 startpunkter som spilles etter tur, slik at en bare går banen en gang. Hull 1 vil være merket med hull 1 og hull 10. Rødt utslagssted er bare en»teknisk» nødvendighet for å få lagt turneringen inn i Golfbox. For å få en mest mulig rettferdig konkurranse, vil spillerene veksle på å starte iht. en rullerende startrekkefølgen….

Turneringsansvarlig :

Hans Hermann Kristensen
Mail:
hans.hermann.kristensen@aarbakke.no
Mobil:
91315868