Hullpiping og dressing av greener fredag  10.juli, hele banen vil være stengt hele dagen.

Hullpiping

Ved å stanse ut propper av greenoverflaten kan filt samles opp og kjøres bort før sand tilbakeføres i hullene. Det er bare 1-2 % av greenflaten som fjernes, men den nye sanden kan skape verdifulle kanaler for luftskifte ned til vekstmassen under det skadelige filtsjiktet. Hullpipelufting er mer skånsomt for gresset enn vertikalskjæring, men denne operasjonen komprimerer vekstmassen under og rundt hullene. Vi mener derfor at begrepet hullpipelufting burde erstattes med hullpiping, for denne operasjonen kan ikke erstatte vanlig lufting av greenene.

Proppene som tas opp med hullpiping kan inneholde verdifull dressesand. Hvis været er godt og golfspillet kan vente noen timer, vil soltørkede propper kunne gi fra seg denne sanden på igreenoverflaten før fjerning.