«Ut på tur – aldri sur» er et av seniorene sine motto. Når de legger til at «det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær», kan en forstå (?) at de tok turen opp på Grødai i dag også.
Men om forholdene ikke var ideelle, forhindret ikke det Trond Grødem fra å sette ballen rett i koppen på hull 7 – GRATULERER!!!!
Et godt eksempel på at gode prestasjoner (og gode gjerninger) over tid gir resultater.😀

For ordens skyld, vintertee og vintergreen gjør at det ikke blir en offisiell HiO, men uansett – rett i koppen er og blir rett i koppen.👍

Kor æ an?

HER!!!!!😀