Hederstegnkomiteen har startet sitt møysommelige arbeid – etter mal av Nobelkomiteen – og ber hermed medlemmene om å nominere kandidater til «Årets hederstegn 2014».
Siste frist for er 11.01.2015.

Hederstegnkomiteen (Bodil, Leidulf & Karl)