Hederstegnkomiteen har igjen startet sitt møysommelige arbeid – etter mal av Nobelkomiteen – og ber klubbens medlemmene
om å nominere kandidater til «Årets hederstegn 2015».
Siste frist for nominering er 17.01.2015.

Hederstegnkomiteen

Bodil, Leidulf & Karl