NGF, NIF og FHI har åpnet opp restriksjonene om stengte baner mot at vi følger gitte retningslinjer utformet av NGF.

Retningslinjene er delt opp i:

  • Før spill
  • Under spill
  • Etter spill

Her finner du retningslinjene

Utleieskap, klubbhus, toalett, driving range mm. holdes fortsatt stengt, og vi må derfor be de av dere som har tralle/bag i utleieskap om å ta disse ut og ha de liggende i bilen/garasjen inntil videre.