Gann Tre rangen
Da er den nye flotte Gann Tre rangen omsider ferdig med lys, ballmaskin, baller, ny oppmerking og det hele. Det er bare jysla gilt og vi takker alle bidragsytere for innsatsen.

Vi vil ha en offisiell åpning, men avventer med den til etter ferien.

De som allerede har kjøpt årskort (kun 800 kr) kan hente den nye «E-range»- nøkkelen i Proshopen.
Når du skal hente ut baller trykker du inn på tastaturet om du vil ha 1 eller 2 bøtter og legger så «nøkkelen» foran leseren.
«Nøkkelen» er programmert med 50 bøtter og Proshopen fyller den opp igjen ved behov.
Vi minner om at «nøkkelen» er og blir personlig og at det blir registrert hvor ofte den etterfylles.

Alle andre kjøper nå baller direkte på ballmaskinen med et bankkort.
Polettmaskinen vil bli stengt fra helga av.