Merk dere retningslinjer som står på rangen.

Ha med egne pegger og pose/kurv.

Ballautomaten tar kort.

Ta kontakt med Mona for å kjøpe/fylle på ballbrikke.

Pris for medlemmer 800 kr.