HER LITT INFO OM HVORFOR BANEN STENGER VED FROST PÅ DENNE TIDEN:

Frost………Hvorfor tar gresset skade av å bli tråkket på?
Frosset gress blir skadet eller dør når en tråkker på det på denne tiden av året.

Spesielt farlig for gresset er det nå, før det har gått over i full dvale. Nå er gresset i en fase der det forbereder seg til å gå i dvale. Inntak av næring lagres i vekstpunktet/rot kronen. Plantene er fulle av vann. Den fysiske forklaringen og hva som faktisk skjer er……. Alle vet eller burde vite at en gressplante er bygget opp av celler. I mellom cellene er det noen bitte små mellomrom som på denne tiden av året er vannfylte. Cellene for den saks skyld er også fylt med veske. Når vannet i og på utsiden fryser blir det til kvasse iskrystaller. Celleveggene er elastiske, så derfor er det kun under ekstreme forhold at frost i seg selv er farlig for plantene. Men utsettes gresset for en belastning som for eksempel tråkk eller lignende vil cellene bli punktert og plantene vil bli sterkt skadet og i verste fall dø.
Lenger ut på vinteren når gresset er gått i total dvale minsker faren med tråkk. Da har plantene pumpet ut stort sett det meste av vannet og faren for cellepunktering er minimal.
Men tenker en seg en greenplante kontra en roughplante skjønner alle at cellepunktering vil skje i hele greenplanten ved tråkk mens den mer høyvokste roughplanten kun får begrensede skader.
Derfor stenger vi greenene uansett ved frost!
Vi i banemannskapet stenger ikke greenene fordi det er moro. Vi stenger greenene når det er nødvendig fordi det er jobben vår!