Vi opplever en del farlige situasjoner på banen, særlig ifm utslag på hull 1 og green på hull 8. Alle MÅ gå frem og se godt før man slår ut på hull 1.

Banemannskap opplever og en del situasjoner der folk ikke tar hensyn før man slår. Husk å vise hensyn til klipperne, vent til du får signal om at du kan slå.

Vi må gjøre det vi kan for å unngå uheldige hendelser på banen, som kan gi alvorlige følger.