Årsmøtet og styret støttet det innkomne forslaget om å senke Juniorkontingenten fra kr.1000 pr år til kun kr.100 pr år på årsmøtet 14.februar! Prisen blir nå kr.100 frem tom det året man fyller 19 år!

Vi er veldig stolte av å kunne tilby dette medlemskapet, og det er i tråd med klubbens satsing i å få flere juniormedlemmer. Vi møter også kommunens fokus på at «inngangsbilletten» for barn og unge ikke må være for høy når det gjelder fritidsaktiviteter.

Vi investerer i fremtiden, og kanskje kan vi få en fremtidig Viktor Hovland/Suzann Pettersen fra hjemmeklubben Jæren Golfklubb. Hvor stas hadde ikke det vært!