Det innkalles hermed til ekstraordinært Årsmøte i Jæren Golfklubb torsdag 27.10 kl.18:00 på Klubbhuset på Grødem.

Saksliste:
1. Styret gis fullmakt til å oppta et nytt lån på inntil kr. 1.000.000 for å kunne foreta oppgraderinger på anlegget for inntil kr. 1.300.000.

Nærmere presentasjon av hva dette innebærer og hvorfor vil bli gitt på møtet.

img_1566