Vi beklager at det er en del skadde pads på drivingrangen nå, men kan forsikre om at det jobbes aktivt med å finne bedre alternativer.  Vi håper på å ha forbedret dette innen kort tid.IMG_0425