Som alle som har spilt banen i helga har sett, har det kommet en ny dametoalett på hull 4
(ja – for ladies only).
Dette er ikke ment som en permanent løsning, men er et uttrykk for at vi hører deres røst.
Vi må bare få høste litt erfaringer før vi går igang med detaljplanlegging og byggemelding.
Plasseringen er en ting, men kanskje kan det samtidig bygges et lite skjul for de ytterst få tilfellene av at det blir uvær på Jæren samtidig.image image