Lørdag 02.04.16 starter vi kl 09.30

På dugnaden er det flere oppgaver som skal utføres, så vi satser på godt oppmøte.

Eksempel på gjøremål som trenger utstyr er:

Vasking av klubbhus, vindu reklameskilt og markører.
Kantklipping, felling av tre
Spa kanter på bunkere
Luke på greener
Grusing av veger
Montering av vanningsanlegg
Rydding generelt.
Og mange flere ting

Av utstyr er det ønskelig at det tas med:

Spader, kantklippere, vaskeutstyr. Har noen annet utstyr som vil være nyttig er det bare å ta med.

Det vil bli servert mat og det er derfor ønskelig at vi får tilbakemelding om hvem som kommer slik at det blir enklere å beregne mat og fordele oppgaver.

Send en mail eller melding til Jo Bratland om du stiller.

Tlf 932 56 452
jo@grunn-service.no