Bryne Kro & Hotel
Bryne Kro & Hotel har alt på stell når det gjelder samarbeidet med Jæren Golfklubb – så også i 2018.

2017 var et godt år i vårt mangeårige samarbeid og planene om videre utvikling i 2018 er veldig konkrete.
(Mer informasjon kommer)

Det er kjempeviktig for oss å ha konstruktive partnere som «strekker oss».
Forhåpentligvis klarer vi da i fellesskap å lage vinn-vinn situasjoner for begge parter.
Vi kan love at vi skal gjøre vårt ytterste for å vise oss tilliten verdig.