Årets første sponsorkontrakt er inngått og Bavaria var meget positive og blir med på å gi gass videre.
De ser en klar merverdi med å bruke sponsorkontrakten aktivt og som så vesentlig at de ønsket å tegne en 2 årig avtale,
noe vi selvsagt er svært godt fornøyd med.

IMG_8671

Inge Rossehaug – daglig leder i Bavaria Bryne – signerer den nye avtalen.