Banen spilles nå med vintertee (husk å bruke slope fra rød tee)

Greener er foreløpig åpne så lenge det ikke er frost.

Frost………Hvorfor tar gresset skade av å bli tråkket på?

Frosset gress blir skadet eller dør når en tråkker på det på denne tiden av året. Spesielt farlig for gresset er det nå, før det har gått over i full dvale. Plantene er fulle av vann. Utsettes gresset for en belastning som for eksempel tråkk vil cellene bli punktert og plantene vil bli sterkt skadet og i verste fall dø.

Lenger ut på vinteren når gresset er gått i total dvale minsker faren med tråkk. Da har plantene pumpet ut stort sett det meste av vannet.

Derfor stenger vi greenene uansett ved frost!