Fantastisk dugnadsinnsats…

Banen er klargjort for sesongen

Da er dugnaden for klargjøring av banen gjennomført, med fantastisk fremmøte av ca 60 personer.
Det ble gjort en formidabel jobb med klargjøring av banen, JGK er veldig takknemlig til alle som stilte opp på dugnad.

Nå er vi klar til en ny golfsesong, lykke til..

Bunkergjengen Dugnadsgeneralen Jan rydder opp Jostein spyler terrasse Jørand & Leiv Kirkhus Karl & Gro sjekker banemerking Leif står for rengjøring Oppryding ved parkeringsplass Terje rydder ved parkeringsplass Trond ordner i bunker Vaktbikkje