Fra og med dagens dato har vi ikke lengre ballplassering på kortklipt område her på Jæren Golfklubb.

God spill 🙂

Banekomiteen og Hcpkomiteen