Vedlagt finnes  «Årsmelding 2016» og «Virksomhetsplan 2017-2020» til Årsmøte.

Med bakgrunn i antall dokumenter som ble brukt i fjor, har styret besluttet at de bare skal publiseres på nettet.

(PS! En håndfull kopier vil ligge i Klubbhuset da vi vet at det ikke er alle som leser på nettet)

Vi minner om at påmeldingsfristen til Årsfesten er 15.02, men gjør det gjerne allerede i dag.

Vel møtt.