Årets Hederstegn
Årets Hederstegn ble utdelt på Årsfesten i går og vinnere ble Damekomiteen – bestående av Berit Pollestad Sele, Ingunn Skjørestad, Sigrunn Klingsheim, Bodil Nicolaysen, Berit Solberg Hustoft og Torill Holm.

I tillegg til å bidra med dugnad ifm. klubbens drift, har de også arbeidet målrettet med nye tiltak som har bedret integrering av nye damer og styrket samholdet i gruppen – gjennom forskjellig sosiale tiltak.
De har mao. bidratt meget aktivt i vår satsing på damer.
Stor takk til hele «buketten»🌹🌹🌹🌹🌹🌹😀