Årets Hederstegn for 2018 ble delt ut på årsmøtet 15.februar.

Denne gang var det gode Jakob Buff som fikk utmerkelsen etter mange års bidrag til klubben på flere områder.

Hederstegnkomiteens begrunnelse:

Årets hederstegn går til en person som trives best med å jobbe i det stille, uten store fakter og med krav om å bli sett. Skulle nesten tru det var en Jærbu. Men det er meget HØY grad av nøyaktighet i det vedkommende gjør og har gjort i mange år – noe vi alle setter stor pris på. Vedkommende har også vært mangeårig samleder i vår største enkeltgruppe – Seniorene – men har også vært en meget viktig bidragsyter innen generelt banevedlikehold, på dugnader og i HMS-arbeid i klubben.  Med andre ord en positiv bidragsyter som hele klubben har glede av på så mange vis.