Så er årets (2014) HCP-revisjon utført, til glede for noen og til forargelse for andre. Men i det følelsesmessige reaksjonsmønster finnes ingen logikk, samme endring kan gi stikk motsatt reaksjon.+

Nåvel, sånn blir det gjerne når noen er lykkelige som liten, mens andre vil være store (gode).
Dessuten kan manglende kunnskap om reguleringens dynamikk gi tilsvarende utslag.
Vi minner derfor igjen om at det er en fordel å registrere så mange runder som mulig ( tellende), så la året 2015 bli året der det skjer – om du ikke er der alt.