Jæren Golklubb er en trivelig og uformell golklubb som holder til på Grødem, ca 4 km sør for Bryne. Klubben består av ca 700 medlemmer og har et aktivt og godt golfmiljø. Anlegget består av en 9 hulls- kvalitetsbane, samt en 6 hulls treningsbane. I tillegg er det en liten proshop, en puttingbane og en drivingrange. Klubben driftes hovedsakelig på dugnad og har en sunn og god økonomi.

 

Som følge av økt satsning i klubben ønsker vi nå å knytte til oss en administrativ person tilsvarende 30-40 % stilling. Stillingen er foreløpig et engasjement på 9 mnd, men med mulighet for fast forlengelse og også økning i stillingsprosent.

 

Vi søker derfor etter

ADMINISTRASJONSANSVARLIG JÆREN GOLFKLUBB

 

Arbeidsoppgaver:

–        Holde orden og kontroll på dokumentflyten i klubben

–        Ansvarlig for gjennomføring av ulike arrangementer

–        Organisere og legge til rette for dugnadsarbeid blant medlemmene.

–        Samarbeide med styret, og de forskjellige komiteene med å oppnå felles mål

–        Jobbe for å utvikle vårt gode miljø ytterligere

–        Jobbe opp mot sponsorer, offentlige instanser og andre samarbeidspartnere

–        Praktiske oppgaver omkring driften av banen.

–        Andre naturlige driftsoppgaver som det eventuelt er tid og rom for.

Kvalifikasjoner:

–        God kjennskap til, og gjerne «brenne» for golfsporten.

–        Utadvent, sosial og positiv, og gjerne ha «salgsgener»

–        «Selvgående væremåte», som tar tak i ting og får dem ordnet etter hvert som de dukker opp.

–        Erfaring med arrangement – fortrinnsvis golfturneringer etc.

–        Orden og ryddighet

–        It kunnskaper

 

Som nevnt er stillingen foreløpig et engasjement men klubben ønsker å utvikle seg slik at behovet for å øke stillingen og gjerne gjøre den enda mer «sentral» for klubben, er en klar målsetting.

 

For spørsmål og eventuelt ytterligere informasjon, kontakt styreleder Bjarte Skrettingland på mob. 982 69 165 eller
mail: bjarte@tinghaug.no

Søknad med CV sendes til: bjarte@tinghaug.no innen 10 april