Engasjement av administrasjonsansvarlig

Ihht budsjett og årsplan som ble vedtatt på årsmøtet i feb 2017 har styret søkt etter administrasjonsansvarlig i et engasjement på foreløpig dette driftsåret. Vi har hatt en søkeprosess og styret har nå evaluert og valgt å gå for en løsning der vi har engasjert KGB Consultancy v/Karl Gundersen til dette engasjementet.
Ettersom Karl har sittet i styret og også søkte på denne stillingen, har han naturlig meldt seg inhabil i prosessen, og har ikke deltatt i styret når denne prosessen har vært diskutert. Karl har også trukket seg fra sitt styreverv som følge av dette engasjementet, og varamedlem Henrik Lode har nå tatt hans verv som nestleder i styret.
Engasjementet med KGB Consultancy gjelder fra og med 01.05.2017 til og med 28.02.2018 og tar utgangspunkt i et engasjement innenfor de økonomiske rammer i vedtatt budsjett for Jæren GK. Videre kan avtalen sies opp med 1 mnd varsel for begge parter. Avtalen er for øvrig også forelagt og godkjent av klubbens revisorer.

Dersom noen medlemmer har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon bes de kontakte styreleder Bjarte Skrettingland på telefon 982 69 165.

03.05.2017

Styret i Jæren GK.