Betal kr 1200 og spill gratis på 3 baner (gjelder medlemskap med full spillerett)

Samarbeid med Egersund GK og Ogna GK gir muligheten for å oppleve spill på disse banene gjennom en svært gunstig ordning for våre medlemmer.

Greenfee kr 1200,- for hele sesongen.Det er kun mulig å betale inn via nettbank på ktonr: 3520.67.85533 Merkes med navn og medlemsnummer.

Alle som betaler blir registrert med dette i golfbox, denne muligheten gjelder kun for Hoved/Ektefelle/Student og                          Avtalegiro medlemskap.

Junior spiller gratis dersom de har betalt vanlig kontingent hos den respektive klubb.