Ifm Koronasituasjonen innfører vi en Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker fra og med 09.05.20

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:
• Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
• Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
• Begrensninger for plassering av fritaksområde:
o Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
o Må være i bunkeren.
 
Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.
Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.