Hederstegn

Styret i Jæren Golfklubb har bedt et utvalg bestående av Elizabeth Owe, Bodil Kjær Nicolaijsen og Leidulf Prestegård å gi forslag til statutter etc. for eventuell tildeling av hederstegn til den/de i klubben som fortjener det. Nedenfor er utvalgets innstilling til styret. Styret har godkjent innstillingen og besluttet at det som her presenteres er klubbens kriterier for tildeling av hederstegn.

Medlemmene inviteres til å foreslå kandidat(er).

Jæren Golfklubb`s hederstegn

 • Hensikten med hederstegnet er å gi et eller flere medlemmer av klubben en oppmerksom for spesielt godt utført arbeide eller idrettsbragd. Det kan også vurderes å gi hederstegn til grupper som har utmerket seg spesielt.
 • Hederstegnet kan være en motivator for klubbens medlemmer til å yte noe ekstra, enten innen administrativt arbeide, dugnadsinnsats, eller sportslige prestasjoner.

Statutter

Jæren Golfklubbs Hederstegn kan tildeles medlem av klubben som har gjort en ekstraordinær innsats på følgende områder:

 • administrativt arbeide for klubben
 • dugnads- eller annet viktig arbeide for klubben
 • idrettslige prestasjoner
 • fremmet klubbens omdømme

Hederstegnet kan utdeles en gang i året

 • utdelingen foretas på årsmøtet eller årsfesten

Kriterier

 • Ekstraordinær innsats på et eller flere av de nevnte områdene, sett ut fra en objektiv vurdering
 • Ingen aldersbegrensning
 • Kandidaten må være medlem av klubben

Prosess

 • Vurdering og innstilling foretas av komiteen etter eventuelt innhentede forslag fra medlemmer
 • Innstilling sendes styret i klubben som tar den endelige beslutning

Synlig bevis

 • Styret bestemmer hvilket synlig bevis som skal brukes som fysisk tegn på utmerkelsen. For eksempel diplom, nål eller gunstig medlemskap.