REGLER FOR Å HA MED HUND PÅ JÆREN GOLFKLUBB

Du er velkommen til å ha med hund under spill forutsatt at følgende regler overholdes:

  1. Hunden – stor eller liten – skal være i bånd og under kontroll til enhver tid. Den generelle båndtvang gjelder uten unntak, jfr regler for båndtvang i Time kommune Link
  2. Eventuelle ekskrementer skal plukkes opp – også i roughen
  3. Dersom noen i spillegruppen (ballen) ikke aksepterer at hund medbringes er det hundeeier som må vike.
  4. Baneverter og banemannskap som observerer brudd på disse reglene kan bortvise hundeeier fra banen med umiddelbar virkning. Andre oppfordres til å melde det til administrasjonen
    Vaktbikkje