Sammen med handicapsystemet bidrar slopesystemet til at golfspillere på forskjellig ferdighetsnivå kan konkurrere mot hverandre på tilnærmet like vilkår. Ved at en bane får en slopeverdi kan man regne ut hvor mange slag en spiller med et gitt handicap kan bruke utover banens par for å forsvare dette handicapet.
Det er det ansvarlige golfforbund i hvert enkelt land som har ansvar for å vurdere banenes vanskelighetsgrad i henhold til EGAs forskrifter. I Norge er det Norges Golfforbund som har dette ansva