Jæren Golfklubb`s hederstegn

  • Hensikten med hederstegnet er å gi et eller flere medlemmer av klubben en oppmerksom for spesielt godt utført arbeide eller idrettsbragd. Det kan også vurderes å gi hederstegn til grupper som har utmerket seg spesielt.
  • Hederstegnet kan være en motivator for klubbens medlemmer til å yte noe ekstra, enten innen administrativt arbeide, dugnadsinnsats, eller sportslige prestasjoner.
  • Fra 2013 er årets spiller/medlem erstattet med Hederstegn.

 

Hederstegn 2017
Hederstegn for 2017 ble tildelt Damekomiteen.
Kriterier
Jæren Golfklubbs Hederstegn kan tildeles medlem av klubben som har gjort en ekstraordinær innsats+

Årets spiller/Hederstegn