Målet med nybegynnerkurset «Veien til golf»

Du skal bli kjent med golf og finne deg til rette i miljøet. Kurset vil gi deg praktisk innføring i hva spillet handler om og omfatter trening i grunnleggende teknikk, sikkerhet og opptreden på banen. Du skal også få prøve å spille noen hull for å oppleve hva golf er. Etter kurset har klubben ulike tilbud for at du skal komme videre med både trening, spill og sosiale aktiviteter.

  • For å få tilgang til spill på golfbaner kreves at du har golfkortet.
  • For å få golfkortet må du ha gjennomført golfkurset og være medlem av en klubb
  • Påmelding og informasjon mail: post@jgk.no eller mobil: 466 60 094

Kurset er GRATIS! 

  • Klubbtrening hver mandag og fredag er inkludert i kontingenten for alle (rangeballer er gratis på treningene).
  • Årskort på rangen er dessuten gratis første medlemsåret for alle nye medlemmer med spillerett – unntatt Greenfee-medlemmer
  • Gratis lån av utleiekøller på kurs og nybegynnertrening.
  • I sesongen avvikles turneringer som passer for nye golfere (Helgrønn Scramble). Dette er spill på hovedbanen med erfarne spillere/instruktører.

Vi har et supert og forenklet kursopplegg. 

  • Dag 1: Gjennomgang av alle typer slag + 2 timer teori
  • Dag 2: Repetisjon av slag, spill på 9-hulls bane, informasjon om medlemskap, utstyr osv

JGK gjennomfører også golfkurs for bedrifter med påfølgende tilbud om treninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kurs nr: 1 – lørdag 18.april og søndag 19.april 09:00 – 15:00 Begge dager

Kurs nr: 2 – tirsdag 12.mai og onsdag 13.mai 16:00 – 22:00 Begge dager

Kurs nr: 3 – lørdag 30.mai og søndag 31.mai. 09:00 – 15:00 Begge dager

Kurs nr: 4 – lørdag 20.juni og søndag 21.juni. 09:00 – 15:00 Begge dager

Kurs nr: 5 – lørdag 15.august og søndag 16.august. 09:00 – 15:00 Begge dager

Kurs nr: 6 – tirsdag 25.august og onsdag 26.august 16:00 – 22:00 Begge dager

Kurs nr: 7 – lørdag 26.sept og søndag 27.sept. 09:00 – 15:00 Begge dager