210190

Du melder deg inn i JGK ved henvendelse direkte til oss på mail: post@jgk.no,
mob. 46660094 eller via Medlemskap/Innmeldingskjema

Det enkleste og mest vanlige er medlemskap med spillerett

  • Min 12 mnd bindingstid.
  • Veien til Golf kurs for de som mangler dette.
  • Du får tilsendt bladet Norsk Golf
  • Du har full spillerett på hoved- og korthullsbanen
  • Bestilling av starttid kan gjøres 3 dager i forkant
  • Du gjør det enkelt for deg selv og klubben

Vi har også rimelige tilbud for Studenter, Juniorer og Familie (se link til Medlemskap/kontigenten)

Det finnes også «Medlemskap med innmeldingsavgift» og «Medlemskap med andel».
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med JGK på post@jgk.no eller  mob.46660094

Eventuell utmelding eller endring av kontingentkategori må meldes skriftlig til klubben innen 31.12, jfr. lover og regler fastsatt av Norges Idrettsforbund/Norges Golfforbund og implementert i Jæren Golfklubb.