190374

For å etterleve vårt motto om at Jæren Golklubb ”skal være en åpen og gild klubb med godt miljø hvor alle trives”, har vi etablert en fadderordningen.
Dette for at nye medlemer skal bli sett og føle seg velkomne og ved det få en enklere inngang til golfspillets gleder og mysterier.

  1. Ønsker du å bli fadder, ta kontakt med: Atle Opstad på mobil 92632436 eller via mail til atleopstad@live.no
  2. Fadderen må være medlem av Jæren Golfklubb.
  3. Fadderen skal hjelpe til med å få medlemmet godt inkludert/involvert i Jæren Golfklubb.
  4. Fadderen har ansvar å invitere medlemmet til noen runder golf – ev. trening på rangen i eller utenfor klubbtreningstiden.
  5. Fadderen oppfordres til å invitere medlemmet med på ulike arrangement i klubbens regi, f.eks. HELGRØNN turnering.
  6. Fadderen har ikke ansvar for selve golfutviklingen.
  7. Erfaringsmessig har det vært positivt å møte på VTG-kurset (Veien til Golf) dag 2 for å bli litt kjent med hverandre.
    Ved spill på banen kan en enten benytte LOB- modellen (snakk ev. med Pro Gunnar Husveg) eller de nye «38» utslagsstedene som er etablert.

Hva er LOB-modellen

Par 3 hull: Slå fra utslagssted «38».
Etter 3 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen og prøv å få ballen i hull.
Par 4 hull: Slå fra utslagssted «38».
Etter 4 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen og prøv å få ballen i hull.
Par 5 hull: Slå fra utslagssted «38».
Etter 5 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen og prøv å få ballen i hull.

Intensjonen er at nye spillere så tidlig som mulig skal få trening i å spille på banen. Det viktigste er å beherske golfvett og spilletempo.

Lykke til!

Mvh Karl Gundersen