En stor takk til de som møtte på dugnad.

I imponerende bra oppmøte, 30-35 mann, og att alle sprederne som skulle graves fram var gjort på ca 2 timer.
Og en stor takk til Livar Skrettingland som brukte det meste av lørdagen i maskinen, holdt på til i 16.00 tiden

Dugnad 2014 (1)