Årlig rangebrikke («E-range nøkkel) kjøpes i Proshop

  • Kortet er personlig og gjelder for hvert kalenderår.
  • For 2019 er prisene:
  •     – 800 kr for medlemmer
  •    – 1300 kr for familie (tom junior) på samme gateadresse
  •    – 300 kr for barn/junior
  •    – 1250 kr for ikke medlemmer.
  •  En må betale 100kr i depositum for nøkkelen, kr 50 refunderes ved innlevering.
  • Proshop fyller på 50 klipp (bøtter) hver gang kortet er tomt (<100 kr igjen). Det føres oversikt over hvor ofte det fylles.
  • Det er bare eier av kortet som kan fylle på og bruke kortet, ved misbruk blir kortet inndratt.