• 2019 Leif Øvestad
 • 2018 Jakob Buff
 • 2017 Damekomiteen
 • 2016 Johannes Handegaard
 • 2015 Livar Skrettingland
 • 2014 Jostein Undheim
 • 2013  Karl Gundersen
 • 2012 Håkon Haugland
 • 2011 Seniorgruppen
 • 2010 Golf Grønn Glede
 • 2009 Arnstein Leidland
 • 2008 Egil Berge
 • 2007 Nils Bakker
 • 2005 Jone Pollestad
 • 2006 Bernt-Kristian Nerland
 • 2004 Leif Øvestad
 • 2003 Solfrid Apeland

2019 Leif Øvestad

Årets hederstegn går til en person som er stillferdig av natur, men likevel et ekte JA-menneske! En person som har bidratt til klubben gjennom mange år, på flere forskjellige arenaer. Vedkommende er stødig, kunnskapsrik og har alltid et smil på lur. Dersom vi gir en oppgave, så vet vi at den blir gjennomført, vi trenger aldri purre eller følge opp, for graden av nøyaktighet er stor. Personen vi ønsker å hedre i år, har lagt ned utallige timer i klubben, ofte i perioder der det ikke er andre på anlegget. Han krever ingenting tilbake, men blir ganske glad for litt kaffe i ny og ne. Verdien av arbeidet han gjør kan måles direkte i levetid på maskinene våre, kvaliteten på arbeidet som utføres med maskinene og besparelsen på store reparasjoner på utstyr. Maskinparken vår har nok aldri vært så flott og skinnende som nå. Og knivene helt perfekte og klare til dyst nå når sesongen nærmer seg.

2018 Jakob Buff

Årets hederstegn går til en person som trives best med å jobbe i det stille, uten store fakter og med krav om å bli sett. Skulle meste tru det var en Jærbu.😉Men det er meget HØY grad av nøyaktighet i det vedkommende gjør og har gjort i mange år – noe vi alle setter stor pris på.Vedkommende har også vært mangeårig samleder i vår største enkeltgruppe – Seniorene – men har også vært en meget viktig bidragsyter innen generelt banevedlikehold, på dugnader og i HMS-arbeid i klubben. Med andre ord en positiv bidragsyter som hele klubben har glede av på så mange vis.

2017 Damekomiteen

Styret takker for god innsats i komiteen.
Komiteen har bestått av Berit Pollestad Sele, Ingunn Skjørestad, Sigrun Klingsheim, Bodil Nicolaysen, Berit Solberg Hustoft og Torill Holm.

2016 Johannes Handegaard

For hans alltid velvillige og store innsats for Jæren Golfklubb.

2015 Livar Skrettingland

Komiteen minner som sedvanlig om at ”Hederstegnet” er en oppmerksomhet for spesielt godt utført arbeid eller idrettsbragd.
I år hadde vi en idrettsbragd ved at herrelaget rykket opp en divisjon i Lag-NM, men den ble utkonkurrert av et eksempel på framifrå personlig innsats til beste for klubben.
Som vanlig var det flere kandidater nominert i denne kategorien og alle hadde de vært verdige vinnere. Men det er nå en gang slik at det er bare en som får prisen. Komiteen har derfor igjen hatt en stri jobb med å velge ut årets kandidat, men har landet mykt.
Årets hederstegn har ofte gått til en person som er stiller i seniorklassen – det gjør ikke vedkommende denne gangen. Nominasjonen som kandidat kom nettopp fra seniorene, og da har en gjort en innsats som er bemerkelsesverdig.
Det kommer vel ikke som en bombe at det er en han og det er vel heller ikke rocket-science at han er en Jærbu. Han er kanskje litt lettere å høre enn den typiske Jærbuen, men har god substans, stor iver, gjennomføringsevne og vilje, han har kommet som et frisk pust – og slett ingen flau bris – inn i vår organisasjon.
At oppdraget han påtok seg krevde så mye tid at hans eget spill til tider har måtte lide, er en av de tingene vi andre bare må bukke å takke for – i dobbelt forstand.
Sannsynligvis får vi enda mer glede av det i år enn i fjor – i vært fall på et områdene.
Så får vi heller – for hans del – både håpe og akseptere at han i år får bedre tid til å praktisere egne golfferdigheter.
Med den ”gå-på-viljen” han har bevist han har, er jeg sikker på at han da tar noen kraftige byks nedover i Handicap.
Det er med stor glede at jeg gir Årets hederstegn til Livar Skrettingland.

2014 Jostein Undheim

2013 Karl Gundersen

2012 Håkon Haugland

Årets medlem 2012 er en av klubbens eldste i alder, men i «sinnet» er det ikke mange som kan måle seg. Han har vært med i klubben siden vi startet på «Grødai» og har etterhvert blitt en meget habil golfspiller. Den positive holdningen og det gode humøret gjør at når han er tilstede er det alltid » lått og løye». Han er tilstede på golfbanen nesten daglig, er blandt de første som kommer om morgenen og etter en oblikatorisk golfrunde, finner han alltid noe å gjøre, enten det er klipping, rydding på anlegget eller annet forefallende arbeid. Han er en ressursperson for at alle medlemmene våres skal få en god opplevelse på golfbanen og ett levende bevis på at den jærske dugnadsånden lever i beste velgående.

2011 Seniorgruppen

Denne gjengen er klubbens ivrigste gruppe, enten det gjelder dugnad, golfspilling, sosiale sammenkomster eller oppgaver klubben ber de være med på. De er en gjeng på ca 20-30 personer som spiller golf flere ganger i uken året rundt, etter runden er det «lått og løye» over en kaffikopp i klubbhuset. En del av denne gruppen er «faste» greenkeepere, klipper hele banen gjennom sesongen. Andre faste oppgaver er å plukke rangen for baller. Det er alltid en positiv innstilling når adm ber de om å gjøre noe, dere er helt FANTASTISKE !

2010 Golf Grønn Glede

GGG har gjennom en årrekke gjort en fantastisk innsats for medlemmene i JGK. De har mottatt utmerkelser for arbeidet, gjennom å gi medlemmene muligheten til å delta i konkurranser. Tildelte midler har gått til å videreutvikle GGG, slik at nye bruker grupper har fått muligheten til å spille golf. GGG fremstår i alle sammenhenger som et team med et svært godt samarbeidsklima /fokus og gruppen viser en genuin interesse for sitt arbeid med å gi personer med tilretteleggings behov det de trenger.

2009 Arnstein Leidland

Arnstein Leidland har gjennom flere år hatt ansvar for Helgrønn turneringene som har vært klubbens største suksess for å rekruttere nye spillere og ikke minst bli mer sosiale. Gjennom sin arbeidsplass har Arnstein og sørget for at frukt og grønt alltid har vært et sunt alternativ. Arnstein fikk overrekkelsen på klubbens medlemsfest og vi gratulerer.

2008 Egil Berge

Egil Berge ble kåret til årets spiller for sin utrettelige innsats gjennom mange år. Egil har innehatt flere verv og er for tiden klubbens styreleder. Han begynte selv å spille golf i sen alder, men har allerede rukket å tilføre klubben svært gode juniorspillere. Egil fikk overrakt årets spiller på medlemsfesten 2009? Noe medlemmene satte stor pris på. Vi gratulerer.

2007 Nils Bakker

ble kåret til årets klubbspiller for 2007 for innsatsen for junior- og knøttegolfen. Nils har stått på sent og tidlig som sportsansvarlig for klubben. Overrekkelsen – et emblem – laget og sponset av Jæren Gull&Sølvsmie høstet stor applaus på årsmøtet. Vi gratulerer!

2006 Bernt-Kristian Nerland

Det er kjekt å gå i flight med Bernt-Kristian når man spiller, selv om man selv er høy handicapper. Han er flink til å oppmuntre og flink til å gi gode råd hvis man ber om det. Bernt-Kristian er positiv og smilende, enten han står i proshopen, er ute på banen eller er med og instruerer nede på rangen. Til sist vil vi peke på prestasjonen han leverte i klubbmesterskapet. Gratulerer BK, du er årets spiller!

2005 Jone Pollestad

Jone har gjennom mange år satt preg på klubben, enten som styremedlem,banekomitè, sponsor eller med sitt blide åsyn på banen. Jone er en ivrig golfspiller og bidrar på en positiv måte med å profilere klubben både på klubbens egen bane og andre steder han spiller

2004 Leif Øvestad

I juryens begrunnelse var ord som: alltid til stede, turavis meget god spiller, stabil forbedring av hcp, positiv bidragsyder (på alle vis) og en lunefull kommentator, nevnt. Selv om dette kan passe på flere og konkurransen som sådan var skarp, var det i år ikke tvil om at prisen skulle gå til Leif Øvestad.

2003 Solfrid Apeland

Solfrid er uten tvil den mest » jærske » golfspiller i klubben. Iflg hun selv er det ingen golfutrykk som ikke kan omskrives til den jærske dialekten, eks.vis slår hun ut med » komlå «. Når det er snakk om å ta et tak for klubben stiller hun alltid opp, enten det er dugnad, turnering, damedag eller andre arrangement. Hun er en «ambasadør»  for å ufarliggjør golfsporten.