Æresmedlem i Jæren Golfklubb

Styret beslutter hvem som kan bli æresmedlem i Jæren Golfklubb. Dette er en æresbevisning fra klubben som henger meget høyt. Kan tildeles medlem som gjennom en lengre periode har gjort seg fortjent ved

  • sportslige prestasjoner på region- og/eller landslagsnivå
  • stor arbeidsinnsats for klubbens beste administrativt og/eller fysisk arbeide
  • å ha bidratt til trivsel og medlemstilgang til klubben
  • å ha styrket klubbens omdømme
  • å ha bidratt til styrket økonomi for klubben
  • Tildeling av æresmedlemskap foretas når det er en klar kandidat og styret har besluttet at vedkommende er fortjent til denne heder.

Prosessen er ikke fastlagt. Styret kan innhente forslag til æresmedlemskap, eller styret selv finner det riktig å gjøre det uten innkomne forslag.

Tildelingen kan gjøres på et årsmøte eller medlems tilstelning.