Så er vi endelig klare for å starte årets BohusMedal for alvor.

Regler Bohusmedal 2020:  

Nytt i 2020:

 1. Spilleperiode er fra 07.05 – 24.09 og er en Klubbturnering.
 2. I tillegg til «Brutto Eclectic» innføres det en «Netto Eclectic» konkurranse – i både klasse A og B.
  Som en konsekvens fjernes klassene «Seniorer (50+)» og «Eldre seniorer (65+)» i Herrer klasse A.
 3. For å forenkle arbeidet for Medalkomiteen, må en i år melde seg på i Golfbox SENEST kl. 11:00 på spilledagen. En vil få tilsendt en kode på mail som skal brukes til selv å registrere scoren i Golfbox.
  Dette anbefales gjort rett etter spill og absolutt siste frist for registrering av score er kl. 22:30 på spilledagen.
  PS! Det er til stor hjelp for komiteen om dere summerer scoren etter hver runde.

  Spiller sende et bilde av sitt scorekort på MMS til Karl Gundersen på 90091993.
  Hvem som er markør og dennes score må også tydelig fremkomme på scorekortet, men iht. Korona-reglene skal det ikke signeres av markøren. Det starter vi med når alt er tilbake til «normalen» igjen.

  Gitt at dere hjelper til vil resultatene og den enkeltes nye Handicap normalt være klare neste morgen.

 4. En trenger ikke lenger registrere seg i Turneringsboka – påmelding i Golfbox og betaling på VIPPS er nok.

 5. I hver klasse premieres 3 eller max.1/3 av startfeltet.

Generelt
Medal er en 5-delt konkurranse:
1. Beste enkeltrunde netto per måned i de respektive klasser.

2. Brutto Eclectic – sesongens beste bruttoscore per hull for den enkelte i både dame- og herreklassene (de 9 første hullene).

3. Netto Eclectic – sesongens beste nettoscore per hull for den enkelte i felles dame/herreklasse for både klasse A og B (de 9 første hullene).

4. Årets Medalist – flest rankingpoeng fra den ukentlige resultatlisten i Klasse A gjennom hele sesongen.
(de 15 beste rundene teller og de 20 beste får rankingpoeng (30 – 27 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 og så videre)

5. Beste brutto runde over 18 hull blir premiert som «Årets Medalistrunde».

Klasser: Medal spilles i 2 klasser:

Klasse A. Laveste netto score Slagspill for Hcp 18,0 og lavere.
Spilles fra: Herrer – «58», Damer – «56»

Klasse B: Laveste Netto score Slaggolf *) for Hcp 18,1 og høyere.
Spilles fra: Herrer – «56», Damer – «49»

*) Slaggolf – dvs. max. Score er hullets par + 5 slag (Par 3 = 8, par 4 = 9 og par 5 = 10)

– Ved lik score rangeres den først som har spilt flest runder – altså ikke HCP.
Unntakene er «Netto Eclectic» hvor den med lavest HCP går foran og «Årets Medalistrunde» hvor den nest beste runden og så videre teller

Er det fortsatt likt deles premien.

– Både Medal og Eclectic registreres i Golfbox og resultatene finnes under «Order of Merit».

De første 9 hull teller i hovedkonkurransen.

 

Hvem, hva, hvor og hvordan – Max. 42,0 i Hcp for å delta.
– En kan spille hele dagen fra kl.11:00 (banen vil ikke være KLAR satt opp før), og det er den FØRSTE runden den dagen som gjelder og en må selvsagt ha markør. 
Unntak fra «første runde» gis spesifikt for dager hvor en  spiller f.eks. Himmelspretten og Sponsorturnering først.
– Alle må (hver uke) melde seg på turneringen i Golfbox – som for alle andre turneringer, og innen kl.11:00 på spilledagen.
De som vil spille 18 hull må melde seg på i begge turneringene (altså både 9 og 18 hull) i Golfbox.
Manglende påmelding betyr at en ikke deltar og at score ikke blir godkjent.
– Startkontingenten på 50 kr. betales med VIPPS før runden starter.
– Alle hull må være spilt etter handicapreglene for å telle med i konkurransene.
– Scoren registreres av spilleren selv i Golfbox ved hjelp av tilsendt mail med registreringskode.
Spiller sender bilde av scorekort på MMS til Karl Gundersen på 90091993.

Scorekortet må være korrekt og tydelig utfylt på alle spilte hull. 
I tillegg må hvem som er markør og dennes score også tydelig fremkomme, men markør skal ikke signere så lenge vi har «Korona-regler».

En kan mao. ikke komme med et scorekort som bare viser score på noen hull for Eclecticen sin del, det medfører diskvalifisering den uka. Eclectic’ene oppdateres automatisk.

 • Vi oppfordrer alle til å «stå ved» sin prestasjon og innlevere scorekortet – og husk, det er kun da du er med i trekningen av hovedpremien.  Man kan velge å ikke levere inn scorekortet, men vil da få runden registrert som «No Return». Det får ingen konsekvenser ut over at HCP blir justert opp.
 • Vi minner generelt om at NGF’s regler, inklusive HCP- og Turneringsreglene, gjelder for konkurransen.

Premier:

Hovedgevinst – Dobbeltseng fra Bohus (trekkes blant alle innleverte Elecktroniske scorekort). 
80% av startavgiften går til premier, hvorav 35 % av det er satt av til Eclecticene.
Premiebeløpet i både Medal og Eclectic fordeles etter antall spillere i hver klasse/gruppe:
I Medal er det 3 premier i hver klasse hver måned.
Fordeling: 1. premie 50 %, 2. premie 30% og 3.premie 20%

I Eclectic er det også 3 premier i hver klasse/gruppe – gitt nok deltagere.
Fordeling: 1. plass 50 %, 2. plass 30 %, 3. plass 20%.

Det utdeles pokaler for «Årets Medalist» og «Årets Medalistrunde».

Gavekortene er kun gyldige så lenge Proshopen har åpent i sesongen 2020. 
(Dato vil bli kunngjort, men er normalt slutten av oktober.)

Supersenga fra Bohus – hvert elektronisk innlevert scorekort er et lodd i trekningen.