RESULTATER HER:

230645

Vår 2014 Da var vår-runden ferdig. Hele 15 spillere hadde 33 slag og bedre. Anlaug, Trond og Nils var de beste med 30 slag der Nils Bakker ble en verdig vinner med lavest HCP. Nå starter sommer-runden.

Sommer 2014  Nytt denne runden er at herrer og damer er delt i egen turnering. Da var sommer-runden ferdig. Hele 16 spillere hadde 33 slag og bedre. Torild Grude ble beste dame med 29 netto og Magne Wold beste herremed 28 netto. Høstrunden starter 15 august..

Høst 2014 Da var siste runden runde ferdig.Nettospill: Nils Bakker var best av herrene og Solveig Tjetland beste dame. (se resultater i link over.)Eclectric er også avsluttet for året. Hele 8 herrer hadde 33 slag og mindre med Jostein Undeheim best med 30 slag og 4 birdie. Fem damer hadde 40 eller bedre netto med Ilse Olsen og Brit Jorun Oma best begge med 39 slag, (se resultater i link over.)


Vi inviterer alle klubbens seniorer til uformell konkurranse vår, sommer og høst. Starter med sommer greener.

Som tidligere år spiller vi organisert onsdager og fredager kl 0915, men i 2014 vil vi legger inn litt uformell konkurranse. Vi deler sesongen inn i 3 perioder; vår (april mai) sommer (juni-juli) høst (august-september) og konkurrerer om beste netto runde i hver periode. Dvs 3 separate konkurranser.

Det koster kr 50 for hver periode – kr 150 for det hele og alt går til premiering.

  • Vi spiller netto slagspill over 9 hull
  • Golfrundene registreres og godkjennes i golfbox
  • Bare onsdager og fredager kl 0915 – runder er tellende
  • Scorekort fra første runde i hver perioden leveres inn, deretter melder man fra når man forbedrer sin netto.
  • De 3 beste i hver periode premieres.
    Tilbud eclectic for hele sesongen
  • Scorekort fra første runde i leveres inn
  • Antall slag for hver hull registreres
  • Deretter meldes inn når man forbedrer seg på et hull

For å gjøre dette enklest mulig legger vi lister for påmelding og innmelding av resultater på klubbhuset. Påmelding og innbetaling tar Jan seg av.

Vi håper mange (alle) blir med på dette.