Medlemskategori «Avgiftsfri»:

Avtalegiro skjema (link)

Avtalegiro 2: Fullt medlemskap: kr. 480.-  *)
Avtalegiro 3: Familiemedlemskap: kr.  745.- *)
E: Studentmedlem: kr. 2150 pr/år
F: Juniormedlem : kr. 100 pr/år
(Inkl. året en fyller 19)
G: Greenfeemedlem: kr. 1800 pr/år
H: Barn (til og med det året en fyller 12 år) kr. 100 pr/år
I: Golf Grønn Glede kr. 1000 pr/år
D: Passiv medlem (uten spillerett): kr. 800 pr/år

Medlemskategori «Med innmeldingsavgift kr. 3000»:
B: Hovedmedlem:  kr. 4750 pr/år
C: Ektefelle:  kr. 3250 pr/år
D: Passiv (uten spillerett): kr. 800 pr/år

Medlemskategori «Andel»:
Andel hovedmedlem/bedrift kr. 12500.
Andel ektefelle/samboer kr. 6250
B: Medlem:  kr. 4750 pr/år
C: Ektefelle:  kr. 3250 pr/år
Avtalegiro 1: Fullt medlemskap kr. 405.- *)
D: Passiv (uten spillerett) kr. 800 pr/år

*)  Må betales pr. mnd i min. 12 mnd

  • Purregebyr kr 70,- pr purring
  • Nytt Golfboxkort kr 75,-

Ønsker du informasjon om andelsmedlemskap kontakt JGK på post@jgk.no

Årskontingenten består nå av 2 elementer, en medlemsavgift (750kr/250kr junior/100kr barn) og en spilleavgift.

Golfbox og kontigenten
Alle som ikke har betalt kontingent for inneværende år, blir fratatt spilleretten.
Dvs at de får ikke mulighet til å spille på noen baner.  For å få tilbake spilleretten må kontingenten først betales.

VIKTIG !!!
Hold din adresse (både post og mail) oppdatert på din bruker i Golfbox, det gjør vår hverdag enklere.
De som ikke har sagt opp medlemskapet skriftlig før 31.12. må betale kontingenten også for det kommende år.