Fokus for Junior Tour er lokal rekruttering til turneringsspill på tvers av klubbene, ivaretakelse og utvikling av juniorer. Junior Tour er åpne klubbturneringer for juniorene i klubben, naboklubbene og turneringsområdet.
Les mer: