Jæren Golfklubb`s hederstegn

  • Hensikten med hederstegnet er å gi et eller flere medlemmer av klubben en oppmerksom for spesielt godt utført arbeide eller idrettsbragd. Det kan også vurderes å gi hederstegn til grupper som har utmerket seg spesielt.
  • Hederstegnet kan være en motivator for klubbens medlemmer til å yte noe ekstra, enten innen administrativt arbeide, dugnadsinnsats, eller sportslige prestasjoner.

 

Hederstegn 2015
Hederstegn for 2015 ble tildelt Livar Skrettingland, gratulerer med en velfortjent utmerkelse
Kriterier
Jæren Golfklubbs Hederstegn kan tildeles medlem av klubben som har gjort en ekstraordinær innsats+

Årets spiller/medlem
Fra 2013 er dette erstattet med Hederstegn.