Reglene for Medal 2017 er nå klare.  De blir i det alt vesentlige som i 2016

Regler Torsdagsmedal 2017:

Spilleperiode: torsdager fra 06.04 – 19.10.

Generelt
Medal er en 4-delt konkurranse:
1. Beste enkeltrunde per måned i de respektive klasser.
2. Eclectic – sesongens beste score per hull i for den enkelte i både dame- og herreklassene (de 9 første hullene)
3 . Årets Medalist – flest rankingpoeng fra den ukentlige resultatlisten gjennom hele sesongen. Rankingen per 17.08.17 teller i uttaket for Jæren GK’s lag til JærCup (Ryder Cup) mot Solastranden på Solastranden xx.xx.xx
4. Beste brutto runde over 18 hull blir premiert som ”Årets Medalistrunde”.

Klasser:
Medal spilles i 2 klasser:
Klasse A. Laveste netto score Slagspill for Hcp 18,0 og lavere.
Spilles fra:
Herrer – «58»
Damer – «56»

Klasse B. Laveste Netto score Slaggolf *) for Hcp 18,1 og høyere.
Spilles fra:
Herrer – «56»
Damer – «49»

*) Slaggolf – dvs. max. Score er hullets par + 5 slag (Par 3 = 8, par 4 = 9 og par 5 = 10)
– Ved lik score rangeres den først som har spilt flest runder – altså ikke HCP. Er det fortsatt likt deles premien.
– Både Medal og Eclectic registreres i Golfbox og resultatene finnes under ”Order of Merit”.

De første 9 hull teller i hovedkonkurransen

Hvem, hva, hvor og hvordan
– Max. 36,0 i Hcp for å delta.
– En kan spille hele dagen fra kl.11:00 (banen vil ikke være satt opp før), og det er den FØRSTE runden den dagen som gjelder og en må selvsagt ha markør. Unntak her gis for dager hvor en spiller Himmelspretten og ev. Sponsorturneringer først.
– Alle må melde seg på turneringen i Golfbox hver uke (inntil kl.22:50), som for alle andre turneringer.
De i klasse A som vil spille 18 hull, må melde seg på i begge turneringene (9 og 18 hull)
Manglende påmelding betyr at en ikke deltar og at score ikke blir registrert.
• Alle skal i tillegg registrere seg i Turneringsboka i Proshopen/Klubbhuset og betale startkontingenten på 50 kr. før runden starter
• Alle hull må være spilt etter handicapreglene for å telle med i konkurransene.
Scorekort leveres i Proshopen eller i postkassen samme dag.
Det må være tydelig og korrekt utfylt med score på hvert hull, inklusiv signatur fra både spiller og markør.
Du kan mao. ikke bare komme med et scorekort som bare viser score på et par hull for Eclecticen sin del, det medfører diskvalifisering i begge turneringene den uka.
Eclectic oppdateres automatisk
• En kan velge å ikke levere inn scorekortet og vil da få lengre runden registrert som ”No Return”, men det får ingen konsekvenser ut over at HCP blir justert opp.
Men vi oppfordrer alle til å ”stå ved ” sin prestasjon og levere scorekortet inn.
Komiteen registrerer scoren i Golfbox – normalt neste dag.
Vi minner generelt om at NGF’s regler, inklusive HCP- og Turneringsreglene, gjelder for konkurransen.

Premier:
Startavgiften går i sin helhet til premier, hvorav 20 % settes av til Eclectic gjennom hele sesongen.
Pokal for ”Årets Medalist” og ”Årets Medalistrunde”.
Premiebeløpet i både Medal og Eclectic fordeles etter antall spillere i hver klasse.
I Medal er det 3 premier i hver klasse hver måned.
Fordeling: 1 premie 50 %, 2 premie 30% og 3.premie 20%

I Eclectic er det også 3 premier i hver klasse.
Fordeling: 1 plass 50 %, 2 plass 30 %, 3 plass 20%.

Gavekortene er kun gyldige så lenge Proshopen har åpent i sesongen 2017. (dato vil bli kunngjort, men er normalt slutten av oktober)