Medlemskategori «Avgiftsfri»:

Avtalegiro (LINK)

Avtalegiro 2: Fullt medlemskap: kr. 470.-  *)
Avtalegiro 3: Familiemedlemskap: kr.  735.- *)
E: Studentmedlem: kr. 2100 pr/år
F: Juniormedlem : kr. 1000 pr/år
(Inkl. året en fyller 19)
G: Greenfeemedlem: kr. 1800 pr/år
H: Barn (til og med det året en fyller 12 år) kr. 100 pr/år
I: Golf Grønn Glede kr. 1000 pr/år
D: Passiv medlem (uten spillerett): kr. 1575 pr/år

Medlemskategori «Med innmeldingsavgift kr. 3000»:
B: Hovedmedlem:  kr. 4650 pr/år
C: Ektefelle:  kr. 3150 pr/år
D: Passiv (uten spillerett): kr. 1575 pr/år

Medlemskategori «Andel»:
Andel hovedmedlem/bedrift kr. 12500.
Andel ektefelle/samboer kr. 6250
B: Medlem:  kr. 4650 pr/år
C: Ektefelle:  kr. 3150 pr/år
Avtalegiro 1: Fullt medlemskap kr. 395.- *)
D: Passiv (uten spillerett) kr. 1575 pr/år

*)  Må betales pr. mnd i min. 12 mnd

Ønsker du informasjon om andelsmedlemskap kontakt JGK på post@jgk.no

Golfbox og kontigenten
Alle som ikke har betalt kontingent for inneværende år, blir fratatt spilleretten.
Dvs at de får ikke mulighet til å spille på noen baner.  For å få tilbake spilleretten må kontingenten først betales.

VIKTIG !!!
Hold din adresse (både post og mail) oppdatert på din bruker i Golfbox, det gjør vår hverdag enklere.
De som ikke har sagt opp medlemskapet skriftlig før 31.12. må betale kontingenten også for det kommende år.